• Kortet som gir barn og ungdom opplevelser
  • I Molde og Ålesund får barna fri adgang til Barnas Lekeland
  • På mange av aktivitetene kan foreldre være med
  • Moa Svømmehall kan barna i Ålesund benytte seg fritt av

Opplevelseskortet er et samarbeid mellom private aktører, NAV og kommunene som gir barn og unge gratis adgang til kultur- og fritidsaktiviteter

2 til 16 år

Friendly children

Opplevelseskortet gir barn mellom 2 og 16 år gratis adgang til kultur- og fritidsaktiviteter.

Beste tiden av våre liv

children

Barn som vokser opp i en familie med lav inntekt bør kunne delta på aktiviteter på lik linje med andre.

Ca 100 000 lavinntekts-familier

Familiy dining al fresco

Lavinntekts-familier er husholdninger med inntekt som er lavere enn halvparten av medianinntekten.

Registrert varemerke

Opplevelseskortet® er et registrert varemerke. Logoen kan kun brukes etter avtale med oss.


Kontakt oss

Nyheter

Tilskudd barnefattigdom

Arbeids- og velferdsdirektoratet forvalter en tilskuddsordning for å forebygge og redusere fattigdom blant barn og unge.


Les mer