• Kortet som gir barn og ungdom opplevelser
  • I Molde og Ålesund får barna fri adgang til Barnas Lekeland
  • På mange av aktivitetene kan foreldre være med
  • Moa Svømmehall kan barna i Ålesund benytte seg fritt av

Om opplevelseskortet:

Opplevelseskortet er et kort som gir barn og unge i vanskligstilte familier gratis adgang til kultur- og fritidsaktiviteter. Kortet gir gratis adgang sammen med en venn eller en foresatt. Opplevelseskortet er organisert som en privat forening, med Ann-Kristin Bekkevoll som initiativstaker. På kort og lang sikt er det viktig å få del i opplevelser som gir trivsel, kompetanse og verdigrunnlag. Det er ikke uten grunn at det er et sterkt forkus fra sentrale myndigheter på «barnefattigdom», og behovet for tiltak er stort.

Registrert varemerke

Opplevelseskortet® er et registrert varemerke. Logoen kan kun brukes etter avtale med oss.


Kontakt oss

Mange kommuner

Det er mange kommuner som tilbyr Opplevelseskort til barn som trenger det. Vi er veldig glad for utviklingen de siste årene.


Kommuner som tilbyr kortet

Tilskudd barnefattigdom

Arbeids- og velferdsdirektoratet forvalter en tilskuddsordning for å forebygge og redusere fattigdom blant barn og unge.


Les mer