• Kortet som gir barn og ungdom opplevelser
  • I Molde og Ålesund får barna fri adgang til Barnas Lekeland
  • På mange av aktivitetene kan foreldre være med
  • Moa Svømmehall kan barna i Ålesund benytte seg fritt av

Opplevelseskortet er et samarbeid mellom private aktører, NAV og kommunene som gir barn og unge gratis adgang til kultur- og fritidsaktiviteter

2 til 16 år

Opplevelseskortet gir barn mellom 2 og 16 år gratis adgang til kultur- og fritidsaktiviteter.

Beste tiden av våre liv

Barn som vokser opp i en familie med lav inntekt bør kunne delta på aktiviteter på lik linje med andre.

Ca 100 000 lavinntekts-familier

Lavinntekts-familier er husholdninger med inntekt som er lavere enn halvparten av medianinntekten.

Registrert varemerke

Opplevelseskortet® er et registrert varemerke. Logoen kan kun brukes etter avtale med oss.


Kontakt oss

Mange kommuner

Det er mange kommuner som tilbyr Opplevelseskort til barn som trenger det. Vi er veldig glad for utviklingen de siste årene.


Kommuner som tilbyr kortet

Tilskudd barnefattigdom

Arbeids- og velferdsdirektoratet forvalter en tilskuddsordning for å forebygge og redusere fattigdom blant barn og unge.


Les mer