HVORDAN SØKE OPPLEVELSESKORTET I DIN KOMMUNE

Kontakt NAV i din kommune
Det er dessverre ikke ett skjema som gjelder for alle kommuner. Det er også ulikt hvordan noen kommuner gjør dette, stort sett er det gjennom Nav, i noen kommuner gjennom servicesenteret.

Finn din kommune og følg deres anvisning:

Lukk meny