• Kortet som gir barn og ungdom opplevelser
  • I Molde og Ålesund får barna fri adgang til Barnas Lekeland
  • På mange av aktivitetene kan foreldre være med
  • Moa Svømmehall kan barna i Ålesund benytte seg fritt av

Om kortet

Hva?

Opplevelseskortet er et kort som gir barn og unge gratis adgang til kultur- og fritidsaktiviteter. Kortet gir gratis adgang sammen med en venn eller en foresatt.

Hvem?

Opplevelseskortet er et samarbeid mellom NAV, kommunene og private aktører. Se hvilke kommuner som tilbyr kortet

Opplevelseskortet er en Organisasjon med Ann-Kristin Bekkevoll som leder.

Hvorfor?

Betydningen av opplevelser, aktiviteter og kultur for barn og unge er solid dokumentert gjennom flere forskningsprosjekt og fagrapporter.

Både på kort og lang sikt er det viktig å få del i opplevelser som gir trivsel, kompetanse og verdigrunnlag. Det er ikke uten grunn at det er et sterkt forkus fra sentrale myndigheter på «barnefattigdom», og behovet for tiltak er stort.

Godt oppvekstmiljø for alle er viktig!

Facebook siden vår:

 

Mer informasjon?

Ønsker din kommune å starte med Opplevelseskortet?

Jeg kan komme og holde foredrag og gi informasjon om konseptet Opplevelseskortet.

Hilsen Ann-Kristin Bekkevoll

+47 97 65 33 96

Facebook