Historien bak

Det har vært mye snakk om å gjøre noe med fattigdommen i Norge i media. Jeg har alltid vært engasjert og brydd meg om de som ikke har det så lett.

Jeg har møtt familier med barn som sliter økonomisk, det var vondt å høre at barna ikke kunne få bli med på kino eller dra på svømmehallen. Foreldrene gjør så godt de kan, men økonomien begrenser mulighetene. Jeg leste fra Nova at barn som lever i i de dårligste økonomiske vilkårene risikerer å bli ekskludert. De deltar i mindre grad i organiserte fritidsaktiviteter. Jeg ville gjøre noe med dette!

Og ideen med opplevelseskortet kom opp da Grunder av Barnas Lekeland i Ålesund og Molde ville stille opp og gi de barna gratis adgang sammen med en venn.

Regjeringen har som mål å bekjempe fattigdom og utjevne økonomiske og sosiale forskjeller og ønsker å skape et inkluderende samfunn som omfatter alle.

Tidligere kulturminister Anniken Huitfeldt har sagt at dette bør bli et nasjonalt tiltak. 

Tilskudd barnefattigdom

 

Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom – Utlysning for 2018

I regjeringens forslag til Statsbudsjett for 2018 er det satt av 224,441 millioner kroner til “Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom”. Bufdir lyser nå ut midlene med forbehold om Stortingets endelige budsjettvedtak.

 

Målet er å motvirke eller dempe konsekvensene av fattigdom blant barn og ungdom. Tilskuddsordningen er en del av regjeringens strategi “Barn som lever i fattigdom” (2015-2017).

Offentlige instanser, private aktører og frivillige organisasjoner kan søke om støtte.

For at frivillige organisasjoner, private aktører eller offentlige instanser skal kunne søke om støtte gjennom kommunen, må kommunen ha bekreftet at de vil kunngjøre ordningen lokalt og vurdere og prioritere søknader tilknyttet kommunen. Fristen for dette var 10. november 2017.

Punktet over gjelder ikke for frivillige organisasjoner som omfattes av punkt 1 b) i regelverket. De kan søke Bufdir direkte dersom de representerer sentralleddet i organisasjonen. Eksempler på sentralledd er Norges Røde Kors, Blå Kors i Norge, Norges Korforbund, Norsk Speiderforbund osv. Lokallag, fylkeslag, regionslag og andre må søke gjennom kommunen. Eksempler på dette er lokale kor, korps og idrettslag.

LES MER PÅ BUFDIR

Faglige rapporter

Sosial ulikhet i helse: En Norsk kunnskapsoversikt, sammendragsrapport
Publiseringsdato: 05.11.17

Evaluering Opplevelseskortet – Kristiansund
Evaluering skrevet av Catrine Hellstrøm og Lise Pedersen, barnefamilieveiledere ved NAV
Publiseringsdato: 13.11.13

Evaluering Opplevelseskortet – Kristiansund – 2

Evalurering skrevet av Kristiansund Kommune
Publiseringsdato: 26.05.12

Barnefattigdom i Oslo

Rapport skrevet av Oslo kommune / Helse- og velferdsetaten
Publiseringsdato: 13.12.11

Opplevelseskortet og barnefattigdom
Bacheloroppgave skrevet av Tonja Zahl Remøy
Publiseringsdato: 21.11.11

Sosiale ulikheter i oppvekst – en hunamitær utfordring
Rapport skrevet av Karin Gustavsen – Telemarksforskning
Publiseringsdato: 21.11.11

Presseomtaler

Mangfold

Riksteatret.no
Publisert: 13.08.13

MER INFORMASJON?

Ønsker din kommune å starte med Opplevelseskortet?

Jeg kan komme og holde foredrag og gi informasjon om konseptet Opplevelseskortet.

Hilsen Ann-Kristin Bekkevoll

+47 97 65 33 96

 

 
Lukk meny