• Kortet som gir barn og ungdom opplevelser
 • I Molde og Ålesund får barna fri adgang til Barnas Lekeland
 • På mange av aktivitetene kan foreldre være med
 • Moa Svømmehall kan barna i Ålesund benytte seg fritt av

Eksempel Ålesund

Slik ble prosjektet gjennomført i Ålesund.

Kortet

Dette kortet må brukeren ta med når han/hun skal benytte seg av en aktivitet. Det er også mulig for brukeren å ta med seg en venn eller et familiemedlem.

Informasjonsbrosjyre

Brosjyre med oversikt over hvilke steder som Opplevelseskortet kan benyttes.

Kommuneveilleder

Kommuneveillederen er en 7 siders brosjyre, ment som starthjelp til kommuner som ønsker å komme i gang med Opplevelseskortet.

Fakta om opplevelseskortet i Ålesund

 • Prosjektet er administrativt og politisk forankret i kommunen
 • Møter 2 ganger i året med impliserte – evaluering og videre fremdrift
 • Utvidelser og justeringer i opplegget avgjøres fra år til år
 • Ålesund kommune ved virksomhet kultur administrerer tiltaket
 • NAV står for utvelgelse av brukere samt fordeling av kort og informasjon
 • Barna har gratis adgang på 11 aktivitets- og kulturarenaer
 • De mest populære arenaer er svømmegallen, kino, Lekeland og fotballkamper
 • 60 barn og unge i alderen 2-16 år deltar i 2011
 • Bruker med ledsager har gratis adgang inntil 5 ganger årlig på hver arena
 • Sammen med selve kortet får brukeren en informasjonsbrosjyre
 • Brukerstedet krysser av besøket på kortet og fører statistikk

Mer informasjon?

Ønsker din kommune å starte med Opplevelseskortet?

Jeg kan komme og holde foredrag og gi informasjon om konseptet Opplevelseskortet.

Hilsen Ann-Kristin Bekkevoll

+47 97 65 33 96

Facebook