• Kortet som gir barn og ungdom opplevelser
  • I Molde og Ålesund får barna fri adgang til Barnas Lekeland
  • På mange av aktivitetene kan foreldre være med
  • Moa Svømmehall kan barna i Ålesund benytte seg fritt av

Historien bak

Det har vært mye snakk om å gjøre noe med fattigdommen i Norge i media. Jeg har alltid vært engasjert og brydd meg om de som ikke har det så lett.

Jeg har møtt familier med barn som sliter økonomisk, det var vondt å høre at barna ikke kunne få bli med på kino eller dra på svømmehallen. Foreldrene gjør så godt de kan, men økonomien begrenser mulighetene. Jeg leste fra Nova at barn  som lever i  i de dårligste  økonomiske vilkårene risikerer å bli ekskludert.  De deltar  i mindre grad i organiserte fritidsaktiviteter. Jeg ville gjøre noe med dette!

Og ideen med opplevelseskortet kom opp da Grunder av Barnas Lekeland i Ålesund og Molde ville stille opp og gi de barna gratis adgang sammen med en venn.

Regjeringen har som mål å bekjempe fattigdom og utjevne økonomiske og sosiale forskjeller og ønsker å skape et inkluderende samfunn som omfatter alle.

Kulturministeren har sagt at dette skal bli et nasjonalt tiltak, det er svært gledelig og vil bety mye for mange.

Ann-Kristin Bekkevoll
Privat initativtaker

Mer informasjon?

Ønsker din kommune å starte med Opplevelseskortet?

Jeg kan komme og holde foredrag og gi informasjon om konseptet Opplevelseskortet.

Hilsen Ann-Kristin Bekkevoll

+47 97 65 33 96

Facebook